Sabtu, 02 Februari 2013

Pagar Nusa Cabang Madiun

                                    SUSUNAN PENGURUS CABANG
         IKATAN PENCAK SILAT NU PAGAR NUSA KABUPATEN MADIUN
                                            PERIODE 2009 - 2014                                                           

1. Pengasuh                             :   KH. Muhtarom Annuh   

                           
2. Pembina                               :   1. Bupati Madiun
                                                     2. PC. NU Kab. Madiun

3. Dewan Penasehat               :   1. Drs. Supriadi, S.Sos
                                                     2. Muhammad Munawir, S.Sos
                                                     3. Setiono, SH

4. Dewan Khos                        :   1. KH. Anwar Muharror
                                                     2. KH. Slamet Syamsul Arifin

5. Dewan Pendekar                 :  1. Sudarto Salim
                                                     2. Muhammad Imam Suyatno
                                                     3. Bahrudin
                                                     4. Khoirul Anam
                                                     5. Muhammad Ali Mansyur
                                                     6. Nur Salim
                                                     7. Mudasir
                                                     8. Suhadi
                                                     9. Markum
                                                    10. Muhammad Panito

6. Ketua                                    :       Laminudin

7. Ketua Harian                        :   1. Ahmad Sukarman
                                                     2. Joko Usman

8. Sekretaris                             :   1. Hanindya Dwi Saputra
                                                     2. Nur Ikhsan

9. Bendahara                            :   1. Ahmad Nahrowi
                                                     2. Hendrik Pilot Sigit Prabowo

10. Biro - Biro                           :


      A. Organisasi dan Keanggotaan                        : 1. Hadi Suwito
                                                                                    2. Ahmad Alfaruq Nyaeran
                                                                                    3. Joko Suwarno
      B. Pendidikan dan Penelitian Pengembangan   : 1. Fatkurrohman
                                                                                    2. Zainul Abidin
                                                                                    3. Wawan Riadi
      C. Komunikasi dan Jaringan                               : 1. Sukadi Ahmad Admojo
                                                                                     2. Adam Budi Purnomo
      D. Kerohanian                                                      : 1. Imam Suratno
                                                                                     2. Suryadi ( Dolopo )
                                                                                     3. Alamin
      E. Pasukan INTI                                                   : 1. Zainudin
                                                                                     2. Muchtar Ruzi
                                                                                     3. Muhammad Jumali
                                                                                     4. Khoirul Anwar
                                                                                     6. Agus Budi Suprayitno